Сделки с недвижими имоти. Защита срещу имотни измами

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя широк спектър от услуги във връзка с покупката на недвижими имоти и защитата от имотни измами. Адвокатска кантора Тодор Мангъров осигурява юридическа помощ в лицето на компетентен адвокат недвижими имоти и на англоговорящи чужденци при имотни инвестиции, предотвратяване и противодействие на имотни измами,регистрация на юридически лица в България и др. 

Адвокат Мангъров, София осигурява съдействие при сделки с недвижими имоти, вписване на ипотеки, промяна на статута на недвижими имоти и др., както и цялостно представителство от добър адвокат недвижими имоти при водене на преговори, подготовка и сключване на предварителни договори и нотариални актове, проверки за вещни тежести и деклариране на имотите, както и стартиране и финализиране на различни административни процедури. 

Адвокат недвижими имоти и защита от имотни измами ще ви консултира при отдаване под наем на търговски площи, офиси и сгради на територията на страната, данъчноправни консултации във връзка с вещноправния статут на недвижими имоти и др. 

Компетенцията и ангажиментите на адвокат Мангъров, София във връзка с недвижимите имоти и имотните дела включват подготовка и проверка на документи относно вещноправния статут на имота и наличието на ипотеки, вписани искови молби и други тежести; 

Подготовка на проекти за предварителни договори, проекти за нотариални актове, договори за наем, вписване на договори за наем също са сред задълженията на нашите адвокати по недвижими имоти; 

Добър адвокат, работещ сферата на недвижими имоти и защитата от имотни измами ще ви посъветва как да се защитите и ще помогне за разрешаване на проблеми при съсобственост и етажна собственост, учредяване на суперфиции, право на ползване, подобрения, приращения и присъдиняване; 

Ревандикационни искове и искове за нарушено владение също могат да бъдат консултирани от добър адвокат по имотни дела и имотни измами от кантората. 

Сред услугите на адвокатите по недвижими имоти добрата практика на адвокат Тодор Мангъров, София са още: 

Въвеждане в експлоатация на строежите, оспорване на строителни забрани, узаконяване на сгради, разрешителни режими, представителство пред ДНСК и др. 

Подготовка на договори за строителство, обезщетения, проектиране, подизпълнение и строителен надзор; 

Вписване на възбрани, искови молби и ипотеки по партидите на съответните недвижими имоти; 

Регистрация на ЖСК; 

Реституция и въпроси, свързани с възстановяването на собствеността; 

Издаване на удостоверения за тежести, данъчни оценки, извадки от кадастрални планове, скици и др.; 

Изключване на имоти от Натура 2000, планове за управление и др. 

В случай на необходимост, моля изпратете запитване и ще бъдете консултиран безплатно от опитен адвокат в сферата на имотите и имотните дела и имотните измами;

Защита срещу имотни измами и злоупотреби при продажби на недвижими имоти.

Приш съмнения за имотна измама времето е от значение, затова при съмнения за имотна измама с недвижим имот е необходимо веднага да се обърнете към добър адвокат, специалист по имотни измами.

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: